Raid چیست

پس از خرید سرور، موقع انتخاب ظرفیت hard disk ها مطمئنا این سوال به گوشتان خورده که چه ریدی برای سرور خود می خواهید انتخاب کنید ؟ ولی برای این که رید مناسب را بتوانید انتخاب کنید لازم است که یک سری اطلاعات داشته باشید. ما در این مقاله سعی بر این داشتیم مطالبی که برای انتخاب رید ها لازم است بدانید، آماده کنیم.

[section padding=”20px”]

[gap height=”50px”]

[row h_align=”center”]

[col span=”5″ span__sm=”12″ padding=”0px 40px 0px 6px” padding__sm=”0px 0px 0px 0″ align=”left” parallax=”-1″]

رید چیست ؟

[/col]
[col span=”7″ span__sm=”12″]

مخفف شده redundant array of independent disks است .در واقع رید یک فناوری ذخیره سازی داده می باشد که بسته به سطح انتخابی، اطلاعات با ترتیب خاصی روی hard نوشته می شود .

[/col]

[/row]
[row h_align=”center”]

[col span=”5″ span__sm=”12″ padding=”0px 40px 0px 0px” padding__sm=”0px 0px 0px 0px” align=”left”]

چرا از رید استفاده می کنیم ؟

[/col]
[col span=”7″ span__sm=”12″]

همیشه این خطر وجود دارد که یکی از hard disk های شما آسیب ببیند یا کاملا از بین برود در این صورت اگر شما backup از اطلاعات خود نداشته باشید برای همیشه اطلاعات روی hard disk آسیب دیده را از دست داده اید .در اینجا رید ها به کمک شما می آیند .رید ها قابلیت این را دارند که در صورت رخ دادن چنین اتفاقی مانع از بین رفتن اطلاعات شما بشوند و همچنین بعضی از رید ها قابلیت این را دارند جلوی خطای خواندن را بگیرند.

[/col]

[/row]

[/section]
[section]

[row]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_banner height=”346px” bg=”918″ bg_pos=”42% 21%”]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ padding=”0px 10px 0px 20px”]

[gap]

سطوح رید

رید ها به دو گروه رید های استاندارد و رید های ترکیبی تقسیم می شوند که انتخاب رید مورد نظر بستگی به software و اهمیت اطلاعات دارد .

در ادامه به سطوح مختلف رید و ویژگی هر کدام از این سطوح می پردازیم.

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Team Sorted: Members” bg_color=”rgb(43, 43, 43)” padding=”60px”]

[title text=”رید های استاندارد” color=”rgb(255, 255, 255)” size=”204″]

[row label=”Member 2: Change Color” col_bg=”rgb(255,255,255)”]

[col span__sm=”12″ margin=”10px 0px 10px 0px”]

[row_inner style=”collapse” v_align=”middle”]

[col_inner span=”7″ span__sm=”12″ span__md=”7″ padding=”40px 40px 40px 40px” class=”team-sorted-info”]

RAID 0

[gap height=”5px”]

در این رید از روش striping استفاده میی شود که به معنای نوشتن اطلاعات بر روی دیسک به صورت بلوک بندی است . Raid 0 در واقع رید محسوب نمی شود ، چرا که در این سطح خبری از backup گرفتن نیست و اگر hard disk شما آسیب ببیند شما برای همیشه اطلاعات خود را از دست داده اید .

[divider width=”100%” height=”2px” margin=”1.2em” color=”rgba(0, 0, 0, 0.09)”]

[/col_inner]
[col_inner span=”4″ span__sm=”12″ span__md=”5″ force_first=”small”]

[/col_inner]

[/row_inner]
[ux_banner height=”280px” bg=”954″]

[text_box position_x=”50″ position_y=”50″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]

[/row]
[row label=”Member 3: Change Color” col_bg=”rgb(255,255,255)”]

[col span__sm=”12″ margin=”10px 0px 10px 0px”]

[row_inner style=”collapse” v_align=”middle”]

[col_inner span=”7″ span__sm=”12″ span__md=”7″ padding=”40px 40px 40px 40px” class=”team-sorted-info”]

RAID 1

[gap height=”5px”]

در raid 1 و یا به اصطلاح mirror از اطلاعات حداقل یک نسخه اضافه داریم که در صورت از دست دادن یک دیسک می توانیم اطلاعات را بازیابی کنیم ولی در RAID 1 سرعت پایین تری نسبت به RAID 0 در نوشتن داریم و فقط از نصف ظرفیت کل hard disk می توانیم استفاده مفید کنیم .

[divider width=”100%” height=”2px” margin=”1.2em” color=”rgba(0, 0, 0, 0.09)”]

[/col_inner]
[col_inner span__sm=”12″]

[ux_banner height=”280px” height__sm=”206px” bg=”952″ bg_size=”original” bg_color=”rgb(244, 244, 244)” bg_pos=”50% 29%” border=”0px 0px 0px 0px” border_margin=”0px 97px 0px 0px”]

[/ux_banner]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]

[/row]
[gap]

[row label=”Member 4: Change Color” col_bg=”rgb(255,255,255)”]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[/col]
[col span__sm=”12″ padding=”0px 30px 0px 30px” padding__sm=”0px 40px 0px 40px” padding__md=”0px 20px 0px 16px” margin=”10px 0px 10px 0px”]

[row_inner style=”collapse” v_align=”middle” padding__md=”0px 25px 0px 7px”]

[col_inner span=”6″ span__sm=”12″ span__md=”7″ padding=”40px 40px 40px 40px” padding__sm=”0px 15px 0px 15px” padding__md=”0px 0px 0px 0px” class=”team-sorted-info”]

RAID 5

[gap height=”5px”]

در این RAID بیت PARITY در تمام دیسک ها وجود دارد و یک هارد به parity اختصاص می یابد و اگر یک دیسک از بین برود با استفاده از پریتی اطلاعات قابل بازیابی اند .اگر بخواهیم از این رید استفاده کنیم،حداقل به 3 دیسک احتیاج داریم .

[divider width=”100%” height=”2px” margin=”1.2em” color=”rgba(0, 0, 0, 0.09)”]

[/col_inner]

[/row_inner]

اما بیت PARITY چگونه عمل می کند ؟

بیت پریتی با استفاده از الگوریتم های ریاضی یک بلوک PARITI میسازد که در صورت از رفتن یکی از hard disk  ها به کمک بقیه بلوک های های سالم ، اطلاعات hard disk از دست رفته را باز می گرداند.

[ux_banner height=”280px” height__sm=”143px” bg=”956″ bg_size=”original” bg_color=”rgb(244, 244, 244)” bg_pos=”49% 58%”]

[/ux_banner]

[/col]
[col span__sm=”12″ margin=”10px 0px 10px 0px”]

[row_inner style=”collapse” v_align=”middle”]

[col_inner span=”7″ span__sm=”12″ span__md=”7″ padding=”40px 40px 40px 40px” class=”team-sorted-info”]

RAID 6

[gap height=”5px”]

در  Raid 6 دو  hard disk به parity اختصاص می یابد .در این RAID به جای یک بلوک PARITY دو بلوک داریم پس اگر  2 دیسک از دست بدیم می توانیم اطلاعات آن هارا بازیابی کنیم .

[divider width=”100%” height=”2px” margin=”1.2em” color=”rgba(0, 0, 0, 0.09)”]

[/col_inner]
[col_inner span=”4″ span__sm=”12″]

[/col_inner]

[/row_inner]
[ux_banner height=”280px” height__sm=”162px” bg=”957″ bg_color=”rgb(244, 244, 244)”]

[/ux_banner]

[/col]

[/row]

اما سوالی که به وجود میاد  این است که رید 3،2 و4  چرا در این دسته بندی قرار نگرفتند ؟

رید های 3،2و4 رید های مرسومی نیستند و همچنین مثل سایر رید ها کارایی ندارند به همین علت در این مقاله به آنها نپرداختیم.

[/section]
[gap height=”126px”]

[section label=”Team Sorted: Members” bg_color=”rgb(75, 125, 129)” padding=”60px”]

[title text=”رید های ترکیبی” color=”rgb(255, 255, 255)” size=”204″]

[gap]

[row label=”Member 4: Change Color” col_bg=”rgb(255,255,255)”]

[col span__sm=”12″ padding__sm=”0px 25px 0px 25px” margin=”10px 0px 10px 0px”]

[row_inner style=”collapse” v_align=”middle”]

[col_inner span=”7″ span__sm=”12″ span__md=”7″ padding=”40px 40px 40px 40px” padding__sm=”0px 0px 0px 0px” class=”team-sorted-info”]

RAID 10

[gap height=”5px”]

RAID 10 ترکیبی از RAID 1 و RAID 0 می باشد که حداقل تعداد دیسک در این RAID ، چهار hard disk می باشد .و همچنان نصف فضای hard برای RAID  ها استفاده می شود پس نصف فضای hard ها قایل استفاده میباشد.

[divider width=”100%” height=”2px” margin=”1.2em” color=”rgba(0, 0, 0, 0.09)”]

[/col_inner]
[col_inner span__sm=”12″ span__md=”5″ force_first=”small”]

[gap height=”20px”]

[/col_inner]

[/row_inner]
[ux_banner height=”280px” height__sm=”96px” height__md=”280px” bg=”973″ bg_pos=”44% 70%”]

[text_box position_x=”50″ position_y=”50″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span__sm=”12″ margin=”10px 0px 10px 0px”]

[row_inner style=”collapse” v_align=”middle”]

[col_inner span=”7″ span__sm=”12″ span__md=”7″ padding=”40px 40px 40px 40px” class=”team-sorted-info”]

RAID 50

[gap height=”5px”]

متشکل از 2 گروه و یا چند گروه RAID 5 می باشد که حداقل 2 دیسک  در صورت از دست دادن قابل بازیابی بازیابی می باشد .

[divider width=”100%” height=”2px” margin=”1.2em” color=”rgba(0, 0, 0, 0.09)”]

[/col_inner]
[col_inner span=”4″ span__sm=”12″]

[/col_inner]

[/row_inner]
[ux_banner height=”207px” height__sm=”87px” bg=”980″ bg_size=”original” bg_color=”rgb(244, 244, 244)” bg_pos=”50% 70%”]

[/ux_banner]

[/col]
[col span__sm=”12″ margin=”10px 0px 10px 0px”]

[row_inner style=”collapse” v_align=”middle”]

[col_inner span=”7″ span__sm=”12″ span__md=”7″ padding=”40px 40px 40px 40px” class=”team-sorted-info”]

RAID 60

[gap height=”5px”]

RAID 60 نیز ترکیبی از  رید 6 و 0 است که متشکل از 2 و یا چند گروه از RAID 6 می باشد که حداقل 4  دیسک  قابل بازیابی می باشد .

[divider width=”100%” height=”2px” margin=”1.2em” color=”rgba(0, 0, 0, 0.09)”]

[/col_inner]
[col_inner span=”4″ span__sm=”12″]

[/col_inner]

[/row_inner]
[ux_banner height=”220px” height__sm=”92px” bg=”981″ bg_size=”original” bg_color=”rgb(244, 244, 244)” bg_pos=”51% 50%”]

[/ux_banner]

[/col]

[/row]

[/section]
[gap height=”90px”]

چگونه سطح Raid مناسب را انتخاب کنیم ؟

تا به اینجا تعریف RAID و سطوح مختلف آن را برسی کردیم ،ولی مهم ترین مسئله چگونگی انتخاب RAID مناسب است. برای این کار لازم است که فاکتور های اصلی RAID ها را بررسی کنیم و یاهم مقایسه کنیم .فاکتور های مهم برای انتخاب RAID شامل :

[section]

[row h_align=”center”]

[col span=”7″ span__sm=”10″ align=”center”]

[gap height=”40px”]

[/col]

[/row]
[row h_align=”center”]

[col span__sm=”12″]

[row_inner h_align=”center”]

[col_inner span=”6″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 0px -10px”]

[featured_box img=”408″ pos=”left” icon_border=”1″ icon_color=”rgb(160, 160, 160)”]

سرعت

در RAID ها سرعت خواندن و نوشتن اطلاعات از اهمیت یالایی برخورد دار است.RAID 0 بالاترین سرعت را در میان RAID ها دارد .

[gap height=”66px”]

[/featured_box]
[featured_box img=”935″ pos=”left” icon_border=”1″ icon_color=”rgb(160, 160, 160)”]

Fault tolerance

منظور از fault tolerance تعداد hard disk های قابل بازیابی در صورت آسیب و یا خرابی hard disk است که اگر اطلاعات شما بسیار با ارزش است پیشنهاد میشود از RAID ای استفاده کنید که fault tolerance بالایی دارد .

[/featured_box]

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”11″ padding=”0px 0px 0px 0px” margin=”0px 10px 0px 10px”]

[featured_box img=”874″ pos=”left” icon_border=”1″ icon_color=”rgb(160, 160, 160)”]

disk space overhead

همه رید ها به جز RAID 0 مقداری از فضای hard disk ها را برای backup استفاده می کنند

[gap height=”43px”]

[/featured_box]
[featured_box img=”964″ pos=”left” icon_border=”1″ icon_color=”rgb(160, 160, 160)”]

هزینه

علاوه بر ظرفیت مورد استفاده باید برای ظرفیت اضافه مورد نیاز رید نیز هزینه کنید .

[/featured_box]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]

[/row]
[gap height=”0px”]

[/section]
[ux_banner height=”300px” height__sm=”115px” bg=”959″ bg_pos=”0% 0%”]

[text_box position_x=”50″ position_y=”50″]

[/text_box]

[/ux_banner]
[gap height=”118px”]

[title text=”رید بندی چگونه انجام می شود ؟”]

رید بندی به دو روش سخت افزاری و نرم افزاری انجام می گیرد که هر کدام مزایا و معایب خاص خود را دارند . ولی احتمال از بین رفتن ریدبندی که توسط نرم افزار صورت می گیرد بسیار بالاست در نتیجه ریسک بالایی دارند ولی هزینه بسیار پایین تری نسبت به ریدبندی سخت افزاری دارند .رید های سخت افزاری به صورت کارت روی سرور قرار میگیرد کارت رید ها به صورت ماژولار روی mainboard و یا به صورت کارت روی اسلات Pcie قرار میگیرد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در مقالات

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.